Начало | Резултати | Контакт  

  • Лабораторията е регистрирана през март 2000 год. От тогава постоянно увеличава асортимента и обема на лабораторните изследвания, които предлага.

  • Осигурява се високо качество на изследванията, благодарение на съвременното оборудване (избор на апарати,реактиви, консумативи, които отговарят на международните стандарти за качество ISO 9001 и марка „СЕ”.

  • Апаратите се поддържат от сервиз на фирмите производители.

  • Персоналът на лабораторията непрекъснато повишава своята квалификация чрез участия в тематични курсове, конференции и семинари.

  • Изградена е система за вътрелабораторен качествен контрол върху всички извършени проби. Лабораторията участва в Националната система за външна оценка на качеството на резултатите по програмите Клинична химия, Хематология, Хормони, Туморни маркери, Гликирани белтъци, урини, Хемостаза. Резултатите от което доказват високата степен на точност(Виж сертификатите).

  • През май 2005 год. е създадена нов организация на лабораторната дейност, гарантираща високото качество чрез специализирана автоматизирана информационна система Lab 3. Посредством автоматизация на процеса на регистрация на пациентите , постъпващите материали за работа , съхранение и даване на резултати, както и цялостната лабораторна дейност, се постига пълен контрол на целия процес от влизането на пациента в лабораторията и регистрация на заявката за работа до получаване на готовия резултат.

  • Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет гарантиращ идентификацията на материала на пациента и верността на получените резултати.